Tento pojem (anglicky self-sufficiency) by se dal vysvětlit jako nezávislost na externích zdrojích – tedy na okolním světě.

Jde ale o hodně ortodoxní pojetí a pro většinu lidí v současném světě určitě neschůdné. Na soběstačnost se však můžeme dívat i mnohem mírněji. Mohli bychom ji charakterizovat jako získávání schopností udělat si spoustu věcí sám a stát se tedy mnohem více nezávislým, přičemž toto sebezdokonalování by nemělo být stresující, ale naopak duševně naplňující a uspokojující.

Soběstačnost vychází z konceptu trvale udržitelného života, velmi důležité je porozumět přírodním procesům a respektovat je. Čím blíže jsme harmonii s životním prostředím, tím lépe pro nás i pro okolní svět.

Je třeba si najít vlastní míru soběstačnosti, která bude pro nás vhodná a pohodlná. Někdo možná kompletně změní svůj život, někdo si vybere jen některé aktivity. Soběstačnost můžeme rozdělit na: energetickou, potravinovou apod. Vzhledem k zaměření našemu i našich stránek se budeme více věnovat potravinové soběstačnosti – co můžeme vypěstovat na zahradě, posbírat ve volné přírodě a následně upravit, zpracovat a hlavně sníst.

cukyny-na-zahradce_123_100

Produkce potravin je natolik závislá na ropě, že než jídlo dorazí na náš stůl, tak na každou jednu kalorii je spotřebována energie fosilních paliv rovnající se 10 kaloriím. Je to energie potřebná na provoz zemědělských strojů, na jejich výrobu, k výrobě hnojiv a pesticidů, k přepravě potravin, její balení, prodej atd. (dle studie Jackson, Berry a Coleman, Meeting the Expectations of the Land). I minimálním pěstováním vlastního jídla (na zahradě, na balkóně, či třeba bylinky v bytě) tak můžeme snížit dopady průmyslového zemědělství na životní prostředí. A pokud nám přímo nejde o přírodu, můžeme to dělat aspoň pro sebe – doma vypěstované zelenině, ovoci či koření se nikdy nemůže rovnat „něco“ koupené v supermarketu. Soběstačnost je cesta, jak si zabezpečit budoucnost, přinést jídlo na stůl a pečovat o svou rodinu, i když budeme mít zrovna napjatý rozpočet. 

vajicka_119_97

Jak na to? Protože nás soběstačnost zajímá, budeme tady přinášet rady, zkušenosti, nápady. Ale pozor, nejčastější příčinou neúspěchu je snaha stát se soběstačným příliš moc a příliš rychle. Lidově řečeno přepálit tempo. Může se stát, že vše vyzkoušíme jen jednou, napoprvé se většinou nikdy nic nepovede, tak jak bychom si představovali. Například pan Dawson nám ve své knize The Self-Sufficincy Bible radí pro začátek vyzkoušet si následující: upéct si vlastní chleba a vyrobit si vlastní kostku másla, z podmáslí si vyrobit vlastní čerství sýr, koupit si celé kuře a vlastnoručně si ho naporcovat, či začít pěstovat některé bylinky v kuchyni.

Vzhůru k soběstačnosti!