Archive for Červenec, 2015

Nové formy zahradničení – Guerilla gardening

Jak se postupně přesvědčuji, touhu rýpat se v zemi a něco pěstovat má až překvapivě mnoho lidí. Jak však tuto touhu naplnit i v případě, že nemáme k dispozici žádný kus půdy, o kterou bychom mohli pečovat a byt je už plný rostlin v květináčích a balkón už taky přetéká různými druhy květin a bylinek. V takovém případě se nabízí mírná občanská neposlušnost (či naopak angažovanost), tedy osázet nějaké zanedbané veřejné místo. Pro takové zahradničení se používá název Guerilla gardening (doslova přeloženo partyzánské zahradničení) a potkat se s ním můžeme převážně ve větších městech Ameriky, Austrálie a Evropy. O tom, že to není jen partyzánština několika

Návod ke stavbě bylinkové spirály

Bylinková spirála Pěstování bylinek má jistě své místo na každé zahradě. Existuje mnoho druhů bylinek jednak pro kuchyňské účely anebo pro výrobu léčivých směsí. Jelikož jde o pestrou skupinu rostlin, liší se u jednotlivých druhů nároky na jejich pěstování. Najdeme bylinky vyloženě vlhkomilné a na druhé straně hodně bylinek původem ze Středozemí potřebuje spíše sušší a propustnou půdu s dobrým osluněním. Jen u bylinek pěstovaných v  optimálních podmínkách se naplno projeví jejich aroma. Na běžném záhonu v rovině je velmi těžké poskytnout všem bylinkám ideální podmínky pro růst. Můžeme tak různé druhy rozmístit po pozemku podle konkrétních podmínek, nevýhodou je ale menší