O nás

Milí přátelé přírody a zahrady,

vítáme Vás na našich nových stránkách. Najdete tady informace o přírodě, zahradě a řemesle a také o souvislostech mezi nimi, které jsou základem trvale udržitelného způsobu života.

Proč tady?

Můžete namítnout, že informací o přírodě, zahradě nebo alternativním stylu života najde člověk na internetu habaděj.

A máte opravdu čas, hledat si všechny souvislosti?

Vždyť, co je příroda – jeden velký systém (odborněji ekosystém), kde různé živé organismy mají k sobě navzájem, ale i k neživému prostředí složité vztahy.

Co to má společného se zahradou?

Zahrada je přeci také příroda, i když „ochočená“ (někde více, někde méně). Pochopme přírodní procesy a využijme je pro náš prospěch i potěchu a zahrada bude kouskem přírody, ze které budeme mít radost my, stejně jako spousty jiných organismů.

Součástí stránek je také obchůdek, kde najdete kvalitní výrobky a pomůcky k objevování a poznávání krás přírody divoké i „ochočené“.

Kdo jsme?

Milan a Iva

Nadšenci, kteří po celý rok pozorují přírodu kolem sebe a pak se přírodní principy snaží uplatnit i na zahradě. Mají rádi věci s příběhem, které něco vydrží, protože chtějí produkovat co nejméně odpadu a podpořit kvalitní práci. A také moc rádi jedí věci vypěstované na zahrádce

Oba dva jsme prošli přirodovědným vzděláním na Biologické fakultě v Českých Budějovicích. Iva to navíc vyšperkovala vystudováním zahradní a krajinné tvorby v Praze a Milan zase oborem Rozvoj venkovského prostoru tamtéž. 

V současné době se hlavně bavíme rekonstrukcí domku v jihomoravské obci Dambořice a hlavně pak budováním přírodní zahrady v jeho okolí.

Jsme členy občanského sdružení

o-nas