Ochrana osobních údajů

Bc. Milan Bruchter, Zámecké nám. 7/6, 69002 Břeclav, IČ: 76426467 je registrovaným správcem osobních údajů.

Bc. Milan Bruchter, provozovatel internetových stránek www.priroda-zahrada.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.Údaje jsou shromažďované se souhlasem zákazníka, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. V žádném případě nejsou tyto údaje poskytovány třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

V Břeclavi dne 23.10.2010

Bc. Milan Bruchter