Archive for Červenec, 2012

Mulčování – důležitý prvek přírodní zahrady

  Pojem mulčování znamená přikrývání povrchu půdy různým materiálem. Ten může být oragnického původu (kůra, listí, sláma, jiné rostlinné zbytky apod.) nebo minerálního (štěrk, kačírek apod.).