Rašelina je pro mnoho pěstitelů původcem veškeré úrodnosti půdy a na jejím používání si hodně zahradníků vypěstovalo již určitou závislost. Je ale opravdu tak zázračná a potřebná pro naše rostlinky?

Pravdou je, že rašelina dokáže zlepšit vlastnosti pěstebního substrátu. Pomáhá zadržovat vodu a přitom i udržuje půdu dobře provzdušněnou. Toho je využíváno při výrobě v obchodech běžně kupovaných univerzálních (ale i speciálních) zahradnických substrátů. Popravdě u nás není zatím šance sehnat pěstební substrát právě bez obsahu rašeliny. Rozhodně ale rašelina sama o sobě neposkytuje pěstovaným rostlinkám živiny. To že je brána jako „úrodná“ je dáno hlavně její schopností zlepšit půdu, což vede i k lepšímu hospodaření se živinami.

Z pěstitelského hlediska má však i výraznou nevýhodu. Rašelina má tzv. kyselou reakci. Což není nic jiného, než že okyseluje půdu. Většina z námi pěstovaných rostlin má raději půdu lehce zásaditou. Výjimkou jsou třeba borůvky, azalky, rododendrony. Většině pěstovaných plodin a květin kyselá půda vadí, proto se rašelina musí neutralizovat například mletým vápencem.

Hlavní důvod pro zamyšlení se, zda opravdu potřebujeme rašelinu používat na naší zahradě (zvláště pokud budujeme přírodní zahradu), je její získávání.  Nejprve si ale stručně popišme vznik rašeliny. Je vytvořena dlouhodobým procesem rozkladu zbytků z mechu rašeliníku v močálech a bažinách.

raselinik-na-raselinisti_319_290

Kvůli nedostatku vzduchu se mech rozkládá velmi pomalu a nedostatečně a vzniká právě rašelina. Postupem časů na těchto místech vznikla unikátní příroda rašelinišť s typickými zástupci rostlinné a živočišné říše. Aby se však rašelina dostala do našich zahrádek je nutno ji těžit. Což se neobejde bez poškození přírody. Že se jedná o velmi razantní zásah, ukazuje i foto na stránkách našeho předního výrobce pěstebních substátů.  Navíc rašeliniště vznikají velmi pomalu a tak podobně jako uhlí a ropa se řadí rašelina k neobnovitelným zdrojům.

Jak již bylo napsáno, zatím není u nás možno sehnat substrát bez rašeliny. A tak můžeme zatím doufat, že jednou budeme mít na našem trhu nabídku jako zde na příkladu z USA. Rašelina má však ještě jednu výhodu. Lze ji snadno nahradit. Více čtěte v článku Výroba vlastního pěstebního substrátu bez rašeliny je popsána v tomto článku.