Řez ovocných stromů je náročné téma na zpracování. Řekl bych dokonce, že napsat článek o tom, jak správně postupovat, je téměř nemožné. Pravda hodně toho je v knihách a i ve vodách internetu. Ale i z vlastní zkušenosti vím, že je to nutné vidět naživo. Ať už ve formě kurzu nebo se dívat pod ruky zkušenému ovocnáři. Proto se zde v článku spíše dozvíte proč a kdy řezat ovocné dřeviny. Pro naučení se jak řezat, hledejte kurzy (existují!) nebo si aspoň jednou na vaše stromky pozvěte někoho zkušenějšího a ptejte se a dívejte se mu pod ruky.

Řezat stromy? Ano či ne?

Řez ovocných stromů a keřů je brán jako jeden ze základních a nezbytných postupů prováděných na zahradě. Opatrně říkám ano, jelikož sám tak činím. Na druhou stranu existují i alternativní způsoby, které chápou řez stromu jako zbytečnost ba až negativní zásah do stromu. Více informací k tématu neřezání stromů je například v knize Ekozahrady, alternativní přístup obecně k pěstování ovocných stromů prosazuje i známý rakouský farmář Sepp Holzer, například v u nás vydané knize Zahrada k nakousnutí. Dále v tomto článku se ale budu opět zabývat řezem.

Důvodu pro řez stromů je několik.  Mladý stromek podpoříme v tvorbě kořenu a pevné kostry koruny pomocí výchovného řezu v prvních 4-5 letech. Dalším řezem  – udržovacím zajistíme průchod světla a vzduchu do koruny, což má vliv na celkovou kondici a zdraví stromu.  Rozumně provedeným řezem si zvýšíme produkci ovoce a jeho kvalitu.

zimni-rez-ovocnych-stromu-jablon_402_381

Kdy je řezaní ovocných stromů nejvhodnější

Stromy neřežeme za silného mrazu, hrozí pak vysoušení a praskání dřeva, vhodné není ani vlhké počasí či déšť, kdy hrozí průnik infekcí ránou do dřeva. Na řez používáme vždy kvalitní a ostré nářadí, abychom neublíží stromu ani sobě.

Při přednáškách se někdy setkávám s názorem, že jediný vhodná doba řezu je zima. Sice je tzv. zimní řez opravdu řekněme základním, nehodí se však pro všechny druhy ovoce. Zde jsou tedy vhodné termíny řezu pro jednotlivé skupiny ovocných dřevin.

Jádroviny (jabloň, hrušeň, kdoule): nejčastěji je řežeme v předjaří – tj. pozdní únor až březen. Používáme také prosvětlovací letní řez, kdy odstraňujeme tzv. vlky (neplodné, přímo vzhůru rostoucí letorosty) uvnitř koruny.

Peckoviny (třešeň, višeň, broskvoň, meruňka, slivoně): ve starší literatuře se ještě můžeme dočíst o zimním řezu. Ten se však nyní už vůbec nedoporučuje, jelikož zvyšuje riziko klejotokové rakoviny. Řez se proto provádí během vegetace, zejména na začátku kvetení. Kvůli včelám můžeme ale počkat s řezem až těsně po odkvětu. Možný je i řez v průběhu léta po sklizni. Kvůli oslabení stromu bychom se měli vyhnout řezu větví silnějších 6 cm.

Skořápkoviny: ořešák vlašský začínáme řezat až v momentě, kdy nové letorosty dosahují délky 10 cm, což vychází většinou od konce května do června. V tuto dobu se snadno vytváří hojivý zával. Méně náročná je líska, která snáší dobře předjarní řez (únor).

Drobné ovoce (rybíz, angrešt, maliník, ostružiník): pro jejich brzké rašení je řežeme většinou v předjaří, u maliníku nebo ostružiníků můžeme řezat i výhony již přímo při sklizni, čímž si ji velmi ulehčíme.

Kde se naučím řezu ovocných stromů

Kurzy ovocných dřevin například pravidelně pořádá Ekologické centrum Hostětín nebo některé střední zahradnické školy. My sice kurzy nepořádáme, ale můžeme vám nabídnout péči o vaše ovocné dřeviny včetně jejich výsadeb a řezu (výchovný, udržovací, zmlazovací). A určitě se nám můžete dívat pod ruky, rádi se vás to budeme snažit naučit, abyste se další roky mohli o vaše ovocné stromky starat sami: více na http://www.zahradnipomoc.cz/