Vysoký záhon

Každý pěstitel ví, že vlastnosti půdy výrazně ovlivňují, co a jak mu poroste na pozemku. Ne každý má však to štěstí, aby měl od začátku půdu s ideálními vlastnostmi. Zvláště majitelům pozemků s velmi jílovitou nebo naopak písčitou půdou může snaha o bohatou úrodu přinášet spíše rozčarování než radost. Půda se dá samozřejmě vylepšit postupným přidáváním organické hmoty, nejlépe kompostu či uleželého hnoje. Jde ale o dlouhodobý proces, navíc v prvních letech budou stále převažovat nepříznivé vlastnosti původní zeminy. A právě takové období můžeme překlenout zbudováním vysokého záhonu.

Jak napovídá název, jde o pěstební místa záměrně navršená nad stávajícím terénem. Vnitřek vysokého záhonu je vyplněn velkým množstvím postupně se rozkládající organické hmoty. Pro náplň se využijí různé zbytky ze zahrady z prořezů keřů a stromů včetně silných větví, listí, posekaná tráva nebo části rostlin po sklizni, důležitou složkou vysokého záhonu je také kompost.

Jedním z druhů vysokého záhonu je kopečkový záhon nazývaný také jako německá kopa. Nemá žádné ohraničující stěny a tvoří vlastně kopu. Výška může být různá, pro začátek doporučuji rozmezí 50 – 70 cm nad okolním terénem, šířka by neměla přesáhnout 160 cm. To nám umožní snadný přístup do všech míst kopy bez nutnosti vstoupení do záhonu. Délku si zvolíme podle možností pozemku.

Založení německé kopy

Na ploše, kde se bude kopa nacházet, odkopeme drn a zeminu na hloubku jednoho rýče. Proti hlodavcům je dobré dno i boky výkopu pokrýt králičím pletivem. Do prostředku vykopané plochy rozmístíme silné větve a klády, ty překryjeme slabšími větvemi a převrstvíme odkopanými drny a zeminou z výkopu pro záhon. Dále můžeme vrstvit listí, posekanou trávu, zbytky rostlin apod. To vše překryjeme nevyzrálým kompostem (případně uleželým hnojem) a vrstvou kvalitní zeminy s kompostem nebo jen dobře vyzrálým kompostem. Tloušťky jednotlivým vrstev volíme podle momentální dostupnosti materiálu. Výjimkou je nejsvrchnější vrstva, kde budou kořenit rostliny, ta musí tloušťku minimálně 25 cm.

Kopečkový záhon

Výkop na při budování německé kopy

Kopečkový záhon - základ z větví

Silné větve a klády jako základ při budování kopy

Budování německé kopy

Hrubý rostlinný materiál jako další vrstva

Budování německé kopy

Překrytí organického materiálu odkopanou zeminou

Budování německé kopy

Hotová německá kopa s vrstvou kompostu před mulčováním

Psáno pro časopis Zahrádkář.

Návrhy a realizace vysokých záhonů pro vaši zahradu

Kopu kop už jsme navrhli a zrealizovali. Tak pokud chcete pomoct s navržením jejího umístění nebo přímo s jejím založením, určitě se na nás obraťte: http://www.zahradnipomoc.cz/