Jak se bránit suchu na zahradě – mulčování

Mnoho vědeckých studií varuje, že naše území bude vlivem klimatických změn častěji ohroženo suchem. Je proto na místě zamyslet se, jak na vlastní zahradě tyto možné negativní vlivy minimalizovat. Tedy jak snížit odpar, udržet půdu vlhkou a zdravou. Jedním z možných postupů je mulčování. 

Mulčování – důležitý prvek přírodní zahrady

  Pojem mulčování znamená přikrývání povrchu půdy různým materiálem. Ten může být oragnického původu (kůra, listí, sláma, jiné rostlinné zbytky apod.) nebo minerálního (štěrk, kačírek apod.).